Terapia widzenia

Terapia Widzenia, polega na wielokrotnym powtarzaniu pewnych zadań (odpowiednich ćwiczeń) tak długo, aż staną się odruchami, bez udziału świadomości tzw. „przeprogramowanie” złych nawyków wzrokowych na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Terapia odnosi się do neurologicznego aspektu widzenia: ma na celu nauczyć system wzrokowy w mózgu „widzieć lepiej”.

Podstawą Terapii Widzenia są ćwiczenia. Gabinetowa terapia wzrokowa, odbywa się przy udziale rodziców (w przypadku dziecka) z reguły jeden raz w tygodniu lub raz na dwa-trzy tygodnie.

Optometryczna Terapia Widzenia, jest bardzo często alternatywą dla zabiegu operacyjnego w przypadku zezów lub przygotowuje pacjenta do zabiegu, a po operacji rehabilituje układ wzrokowy i pomaga osiągnąć niezbędne do prawidłowego funkcjonowania widzenie obuoczne, tak aby efekt pozabiegowy był trwały.