Wizyta okulistyczna
Wykonujemy

1. SOCT - Spektralna koherentna tomografia optyczna
2.komputerowe badanie wzroku refraktometrem
3.ocena ostrości widzenia do dali i do bliży oraz dobór szkieł do dali i pracy z bliska
4.badanie przydatków oka i przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej
5.badanie dna oka w lampie szczelinowej z pomocą soczewki Volk-a (stereoskopowy obraz dna oka)
6.badanie dna oka wziernikiem (oftalmoskopem)
7.badanie ciśnienia śródgałkowego (komputerowym tonometrem bezkontaktowym)
8. badania zlecane przez medycynę pracy (dotyczy badań do pracy przy monitorze, pracy na wysokości, przy obsłudze pojazdów wszystkich kategorii i wózków widłowych)
- również badanie wrażliwości na olśnienie oraz badania dla posługujących się bronią.
9.liczne testy barwne, stereoskopowe
10.oceny kąta przesączania (gonioskopia)
11.badania obwodu siatkówki za pomocą soczewki Goldmana
12.badania wydzielania łez czas przerwania filmu łzowego (próba Schirmera)
13.płukanie dróg łzowych
14.usuwanie ciał obcych z worka spojówkowego i rogówki
15.usuwanie (depilacja) nieprawidłowo rosnących rzęs
W zależności od wyników tych badań i rozmowy z pacjentem na temat objawów, ogólnego stanu jego zdrowia, rodzaju pracy, chorób oczu występujących w rodzinie i innych tzw. czynników ryzyka, najczęściej jest możliwe określenie stanu wzroku i potrzeby leczenia.
 W przypadku niezdolności do pracy wystawiamy zwolnienie lekarskie.
Każdy pacjent ma prowadzoną historię choroby, której kopia  może być udostępniana na życzenie pacjenta.